• 0989364426
  • 39A/11 QL 1A, Dĩ An, Bình Dương

Sản phẩm của UD Trucks

DANH SÁCH 4 DÒNG XE

Dòng Xe UD Trucks tại Việt Nam

Xe Đầu Kéo
Xe Đầu Kéo
Hiện tại 04 mẫu
Xe Tải Nặng
Xe Tải Nặng
Hiện tại 03 mẫu
Xe Tải Trung
Xe Tải Trung
Hiện tại 01 mẫu
Xe Chuyên Dụng
Xe Chuyên Dụng
Hiện tại 03 mẫu
DANH SÁCH 12 SẢN PHẨM

Sản Phẩm UD Trucks